העברת דומיין בסיומות בינלאומיות לדוגמא COM/NET אלינו, כוללת עלות חידוש לשנה. על מנת להעביר את הדומיין לגלקום, יש לשנות אצל הרשם הנוכחי את הסטטוס ל Unlocked ולקבל Authorization Code. עליך להזין את קוד העברה במערכת שלנו בתהליך העברת הדומיין אלינו. הודעת אימייל לגבי בקשת ההעברה תישלח למחזיק שם הדומיין ולמנהל האדמיניסטרטיבי, על פי כתובת האימייל המעודכנת בפרטי ה-whois. בקשת העברת הדומיין לגלקום תופיע רק לאחר לחיצה על קישור אישור ההעברה כפי שנשלח באימייל, והדומיין יעבור לאחר 5 ימים. ניתן לצפות בתהליך העברה בממשק ב "דומיינים בתהליך העברה".